Søstjernen er en integreret daginstitution, med 19 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn, samt 12 engagerede medarbejdere. Vi er ét vuggestueteam og ét børnehaveteam. Vores vuggestuebørn hedder Ællingerne og vores børnehavebørn hedder Snegle-, Sommerfugle- og Ørne- børn.

Vi giver god plads til legen og barnets motoriske udvikling. Vi har plads til at børnene kan hoppe, løbe og røre sig. Vores møbler er mobile og giver os mulighed for at bygge huler, lave baner og skabe små og nye legerum for børnene. Vi inspirerer børnenes fantasi og kreativitet og giver plads til børnenes udtryk.

Vi arbejder med en anerkendende tilgang, har tydelige rammer for børnene og bestræber os på at være glade, imødekommende og nærværende over for børn, forældre og hinanden.

Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer, og med forskellige fælles temaer i løbet af året, fx høsttema i sensommeren og uhyggelige uger i efteråret. Børnene skal blive så dygtige som de kan, og vi guider og understøtter deres udvikling til selv at kunne klare så meget som muligt. Vi ved, at vi dermed understøtter deres selvværd og selvtillid og gør dem robuste til deres videre liv i skolen.

Vi arbejder med at børnene får gode overgange. Fra hjemmet til vuggestuen, fra vuggestuen til børnehaven og senere fra børnehaven til skolen. At børnene er glade for at gå i Søstjernen og bliver parate til- og glæder sig til skolen.

Vi har mange gode og fælles traditioner. Fx Fælles fødselsdag for månedens fødselsdagsbørn den sidste fredag i måneden, fælles udflugt, idrætsdag og pindsvineløb.

Søstjernen har en engageret forældregruppe og et aktiv forældreråd, som bl.a. - til stor glæde for børnene -arrangerer forældrekaffe i Søstjernen med 6-8 ugers mellemrum.

DII Søstjernen har til huse på Byleddet 22b, i naturskønne omgivelser ved Brabrandsøen / Årslev Engsø og med Voldbækken som løber langs med legepladserne. Dette giver os rige muligheder for at besøge og udfordre naturen.
Vi har gode fysiske rammer inde som ude, og bor i en nybygget daginstitution (2017), som vi deler med DII Solskin.

Søstjernen og Solskin bor i hver sin fløj, men har fælles køkken/café og motorikrum med gynger og plads til bevægelse, samt hele 3 forskellige, spændende og udfordrende legepladser: Nærlegepladsen, Fjernlegepladsen og Skoven.
Vi har én stor garderobe, som giver god plads til at børnene kan øve i at blive selvhjulpne. Vi har mulighed for at åbne dørene imellem vores stuer og lege sammen. Vi har plads til at børnene kan hoppe og røre sig, vores møbler er mobile og giver os mulighed for at bygge huler, lave balancebaner og skabe små og nye legerum for børnene.
Udenfor institutionens åbningstid, er man er velkommen til at lege på legepladserne og kigge ind af vinduerne.

I Søstjernen er vi én institution. Vi hjælper hinanden vuggestuen og børnehaven imellem. Derved får barnet kendskab til alle voksne i Søstjernen.

Vores 19 vuggestuebørn hedder Ællingerne.

Ællingerne har tilknyttet 2 pædagoger, 1 pædagogisk assistent, 1 pædagogstuderende (½ årlig lønnet praktikperiode) samt 2 medhjælpere.

Vores børnehave er ét team, som igen er delt i mindre grupper. Vores 40 børnehavebørn hedder: Sneglebørn, Sommerfuglebørn og Ørnebørn.

Ørnegruppen er for de ældste børn (kommende skolebørn).

Børnehaven har tilknyttet 4 pædagoger, 1 pædagogisk assistent samt 1 medhjælper. Herudover har den pædagogiske leder få timer i børnehaven og vuggestuen.

I starten af hver dag, holder vi samling i grupperne. Her rammesættes dagen for børnene, og der arbejdes med aktiviteter for børnene i små eller store læringsgrupper.

Vi udleverer en Velkomstpjece til nye forældre, som uddyber vores pædagogiske struktur i hverdagen.

Vi giver barnet tid og plads til at udvikle sig og lære at mestre. En nærværende og hyggelig stemning omkring måltidet er vigtig, og de fleste børn spiser med glæde de måltider vi tilbyder.

For at kunne mestre dagen, er det vigtig at være mæt, og har barnet forsøgt men ikke kan, så tilbyder vi et stykke rugbrød.

Børnene tilbydes hver dag et frokostmåltid produceret i eget køkken. Økologi: SØLV (60-90% økologi)
Frokostmåltiderne er sunde, nærende og varierede med varme eller kolde retter fx suppe, grød, fisk, kød og kødfrie måltider, rugbrødsmadder, sandwich, madsalater og madpakker til ture. Der tilbydes grønt til næsten alle måltider, samt vand og mælk.

Køkkenet samarbejder med pædagogerne ved fx festmåltider til årets højtider og fødselsdage, samt periodevise temamåltider fx mad fra forskellige steder i verden, ”tegnefilmsmad”, ”uhyggeligt” mad og andet sjovt og motiverende for børnene.

MORGENMAD, FORMIDDAGS- og EFTERMIDDAGSMAD
Hvis barnet ikke har spist morgenmad hjemme, tilbydes det morgenmad i tidsrummet 6.30-7.25.
2 små madpakker/ frugt (med barnets navn) medbringes hjemmefra. Spises til samling kl. 8.30/9.00 og kl. 14.00.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.