Børnesnak er en integreret institution, og er normeret til 22 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

Vi lægger vægt på at Børnesnak skal være et trygt og godt sted for både børn, forældre og personale. Derfor bestræber vi os b.la. på altid at møde hinanden i øjenhøjde og med en åben og respektfuld kommunikation.

Vores mål er bl.a:

  • At børn og voksne skal føle sig velkomne og der skal være plads til den enkelte
  • At det skal være sjovt at komme i institutionen
  • At hvert barn skal føle sig betydningsfuldt
  • At børnene skal opleve tryghed gennem nærvær og omsorg
  • At fremme venskaber blandt børnene og lære dem at løse eventuelle konflikter
  • At give plads til børnenes leg
  • At give tid til oplevelse og fordybelse
  • At lære børnene at bruge naturen og respektere den
  • At være nærværende, troværdige og opmærksomme i forhold til det enkelte barn
  • At det skal være trygt for forældrene at aflevere sit barn.

Vi har et stort fokus på sprog og motorik samt på at møde hvert barn anerkendende, så barnet føler sig set og hørt.

Vi har en personalegruppe, der kendetegnes ved høj faglighed samt et stort engagement i deres arbejde. Personalet trives og har sjovt sammen, samtidig med at de sideløbende bruger hinanden til sparring samt gode faglige dialoger og refleksioner.

Vores aktiviteter er planlagt ud fra læreplanerne samt ud fra personalets interesser. På denne måde sikrer vi at komme rundt om det vi anser for vigtigt for barnet at lære, samtidig med at personalet får mulighed for at arbejde med det de brænder for og er gode til.

Børnesnak er et supplement til barnets hjem og familie.

Derfor vægter vi et godt samarbejde med forældrene om det enkelte barns trivsel og børneliv i institutionen.

Det er vigtigt at Børnesnak er et sted, hvor man som forældre kan lide at komme, hvor der er god stemning og plads til humor. Vi forventer også at forældrene viser interesse og tager aktiv del i barnets institutionsliv.
Vi har et meget engageret og velfungerende forældreråd, der har et godt samarbejde med ledelse og personale.

Vi bestræber os på dagligt at have kontakt til alle forældre.

Vi har forskellige planlagte forældresamtaler. Derudover er der altid mulighed for at bede om et møde med barnets kontaktpædagog eller med den pædagogiske leder, hvis man som forælder har behov for det.

Vi tror på at det er ovenstående, der er medvirkende til, at vi har et godt ry i lokalområdet.

Vi er en del at Gl. Brabrand-Sødalen dagtilbud, hvor der udover Børnesnak er 9 andre institutioner.

Børnesnak er en dejlig lys institution med lyse rum og højt til loftet. I nogle af rummene har vi valgt at male klare farver på væggene, ligesom nogle af rummene har ovenlysvinduer for at give plads til lyset. Vi har et stort lyst fællesrum med store vinduer ud mod legepladsen.

Udover vores 5 grupperum, fællesrummet og krybbe rummet, har vi et læserum, et værksted og et bevægelsesrum. Der er desuden mulighed for at inddrage noget af personalerummet til fysisk udfoldelse.

Vuggestuen og børnehaven har hver deres legeplads, men børnene kan godt lide at komme på besøg hos hinanden. Dette især til stor glæde for de mange søskende vi har.

Begge legepladser rummer plads til både fysisk udfoldelse samt til mere rolige stunder. Vi har fx flere overdækkede områder, så vi kan være ude i al slags vejr. Dette gør også at vi kan bringe mange ”indeaktiviteter” med udenfor.

Børnehaven har eksempelvis en fodboldbane, bålplads samt en forhindringsbane. I vuggestuen er der bl.a. en cykelbane og et legetårn.

På den anden side af vejen ligger der en skateboardbane, hvor børnene elsker at komme hen og rutche og klatre.

Vores nærområde byder bl.a. på skov, Natursamarbejdet Sølyst og Brabrandsøen. Der er desuden mange legepladser i nærheden. Vi er flittige brugere af stort set alle faciliteter i vores lokalområde.

Vi har åbent hver dag kl. 6.30 – 17 (fredag til kl. 16.30)

Kl. 6.30: Børnesnak åbnes af en voksen fra hhv. vuggestuen og børnehaven. Hermed er der altid kendte voksne, til at tage imod børnene.

Der tilbydes morgenmad i fællesrummet fra kl. 7 - 7.30.

Kl. 7.30: Der er mødt en voksen mere i vuggestuen og kl. 7.45 en fra børnehaven.

Kl. 9.00: holder vuggestuen sam­ling, hvor de synger, snakker samt får frugt.

Kl. 9.30: Formiddagens planlagte aktiviteter starter både i vuggestuen og i børnehaven.

Aktiviteterne varierer fra dag til dag. Fx er der motorik, værksted, storbørnsgruppe, dialogisk læsning og ture.

Kl. 10.45: Vi spiser hjemmelavet frokost. Herefter bleskift og toiletbesøg for børn, som skal sove til middag. Børnehavebørnene skal på legepladsen.

Kl. 12.00-13.00: De voksne holder pause.

Kl. 14.00: Vi spiser vores medbragte eftermiddagsmad. Herefter er der leg og små aktiviteter.

Vi bestræber os generelt på at være så meget ude som muligt.

 

Årets traditioner og fester

I løbet af året har vi en del traditioner. Vi fejrer højtider som jul og fastelavn på dansk manér, fordi vi finder det vigtigt for børn at kende traditioner fra den kultur, de vokser op i.

Fastelavn: Børnene kommer udklædte. Vi slår katten af tønden. Vuggestuen for sig selv, og børnehaven deles op i to grupper. De ældste udenfor og resten i fællesrummet. Vi synger og spiser lidt lækkert. Om eftermiddagen får vi boller.

Sommerfest: I juni måned holder vi sommerfest, hvor de ældste vuggestuebørn og de ældste børnehavebørn optræder. Vi spiser sammen – forældre, børn og personale.

Julehygge: I december måned julehygger vi sammen, for­ældre, børn og personale. De ældste børnehavebørn optræder med Lucia, og vi spiser lidt juleknas.

Børnenes julefrokost: En formiddag i december holder vi julefrokost for børn og personale. Vi har buf­fet med traditionel julemad, som laves af vores køkkenleder. Julemanden plejer også at komme forbi med lidt sødt. Han er en meget trofast mand.

Børnenes fødselsdage: Vi vil gerne fejre børnenes fødselsdag. Enten i Børnesnak eller hjemme hos jer.

I Børnesnak har vi ansat en køkkenfaglig medarbejder, til at lave mad i vores eget køkken. Derudover står hun for indkøb, madplaner samt hygiejne­kontrol og rengøring af køkkenet.

Vores kostordning består af morgenmad og et dejligt hjemmelavet frokostmåltid.

En madplan for to uger hænger på tavlen uden for køkkenet. Madplanen kan ligeledes ses på Intra.

Vores frokostmåltider er sunde og varierede og vi serverer både grød, suppe, fisk, vegetariske retter, kødretter samt rugbrød med pålæg.

Økologi
Vi har guld smiley i økologi, hvilket vil sige, at vores økologi procent ligger mellem 90-100%.

Madpakker
Om eftermiddagen spiser børnene deres medbragte madpakker.

Formiddagsfrugt
Børnene medbringer selv frugt, som spises om formiddagen

Børnene spiser i små grupper ved bordene, hvor de voksne er klar med hjælp, støtte og hyggelige snakke rundt bordet. Det er vigtigt for os at måltidet er et sted, hvor der er ro og en god atmosfære.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.