DII Børnehuset Safiren er en del af i alt ti institutioner tilknyttet Gl.Brabrand- Sødalen dagtilbud. Vi er en stor integreret institution fordelt på fem grupper. Tre børnehavegrupper og 2 vuggestuegrupper. Vi er normeret til 71 børnehavebørn og 26 vuggestuebørn.   

I Safiren har vi relationer og børnesyn i centrum. Vi har en opmærksomhed på og åbne omkring det vi ikke kan endnu, ”at lære at lære”, hvor læring hviler på det brede læringsbegreb som går igen i den styrkede pædagogiske læreplan. Vi lærer ikke til skoleparathed vi lære og øver os i at mestre livet hvor de kognitive færdigheder til skoleparathed går hånd i hånd med legens kreativitet og mestring i sociale relationer, da børns trivsel, udvikling og læring er afhængig af de relationer, de indgår i.

I Safiren arbejder vi ud fra at relationer skaber individet. Anerkendelse åbner for udvikling. Ressourcer frigiver potentiale. Refleksion udfordrer selvfølgeligheder. Teori/data skaber sammenhæng, og styrker den professionelle dømmekraft.

Netop fordi ovenstående er Safirens fundament bestræber vi os på det skal komme til udtryk i alle dele af vores hverdag. Fundamentet skal kunne ses, høres og mærkes på den enkelte gruppe for det enkelte barn og Jer som forældre. Der gives herved nogle eksempler på hvordan der bestræbes efter dette og hvad vi står på mål for I som forældre og jeres barn kan se, høre og mærke i Safiren:

 

Vi respekterer det enkelte barns oplevelser

Vi møder alle børn og forældre med positive forventninger

Vi etablerer fælles opmærksomhed med børnene

Vi er opmærksomme på vores andel i udfaldet af relationelle samspil

Vi skaber mangfoldige fællesskaber, der giver alle børn, uanset forudsætninger og ressourcer, mulighed for at være aktive og værdsatte deltagere

Vi bidrager med vores egne perspektiver på div. hændelser

Vi møder børnenes følelser

Vi øver os i at mestre livet

Vi arbejder og tror herved på at vi som institution og gennem godt/stærkt forældresamarbejde skaber et fundament for det gode og sunde børneliv ved at understøtte børns trivsel, udvikling og læring gennem et trygt og udfordrende relationelt samspil – i både små og store fællesskaber. At vi gennem samarbejde med forældre, er sammen om at sikre, at alle børn mødes i kvalitative, anerkendende og positive relationer.

Vi har et meget engageret og velfungerende forældreråd, der har et godt samarbejde med ledelse og personale.

Foruden de forskellige planlagte forældresamtaler er der altid mulighed for at bede om et møde med barnets kontaktpædagog eller med den pædagogiske leder, hvis man som forælder har behov herpå.

Børnehuset Safiren er en stor institution med fem grupperum som er klassisk opbygget med stue samt garderobe i samhørighed med toilet. De tre børnehavegrupper hedder Rubinstuen, Perlestuen og Diamantstuen. De to vuggestuegrupper er henholdsvis Guldklumpestuen samt Juvelstuen. Derudover har vi 2 fællesrum hvor det store fællesrum ca. er på de 100 kvm. Vuggestuen og børnehaven har hver deres legeplads der motorisk og kreativt passer og udfordre aldersniveauet og hvor der er plads til fysisk udfoldelse samt fordybelse. Foruden kryberum og stillerum, har vi fået tilbygget flere overdækkede områder så vi kan være ude i al slags vejr samt anvende og medtænke disse arealer som gode læringsmiljøer.

Vi anvender meget vores nærmiljø, hvor vi kan gå små ture ad stisystem til marker med heste, ture til Brabrand sø og fra vores store børnehavelegeplads kan vi se ned til eng og sø, samt skov som vi nyder at benytte os af.  

Hverdagen hos os:

Børnehuset Safiren har åbent fra 6.30 – 17.00 (fredag 16.30)

6.30 – 7.30

Der tilbydes morgenmad til de børn, der ikke har spist hjemme. Morgenmaden består af havregryn, havregrød, cornflakes, smør, mælk, samt jævnligt nybagte boller. Ovenstående pakkes væk kl. 7.30  

7.15

Der åbnes en børnehavegruppe/stue til fællesbrug. Der er fokus på en god start på dagen, med nærvær opmærksomhed og engagement.

8.30-9.00

Alle stuer åbnes.

9.00-9.30

Der afholdes samling på tværs af stuerne og spises frugt. (Aflever helst ikke dit barn i dette tidsrum, da vi gerne ser ro til fordybelse under samling).

9.30

Formiddagens aktiviteter starter. Der tilbydes diversitet af materialer og teknikker indenfor det kreative område. Vores fokus er at give barnet mulighed for både, alene og sammen med andre, kreativt at kunne give udtryk for følelser og tanker samt mulighed for ro og fordybelse. Vi er i dette tidsrum ligeledes ude/ude af huset og prioritere ligeledes strukturerede mindre grupper (leg/læringsgrupper).

10.30

Vuggestuebørnene spiser frokost, og derefter gøres der klar til middagslur.

11.00

Børnehavegrupperne spiser frokost, hvorefter der er afslapning hvor hvert barn har deres egen måtte/tæppe og hvor der her høres korte lydbøger/fortællinger/afslapningsmusik og derefter går vi på legepladsen.

14.00

Der spises madpakker. I Safiren afholdes Café i børnehaven hvor et antal børn på tværs af stuerne spiser deres medbragte madpakker i fællesrummet. Når det enkelte barn er færdig, får barnet til opgave at hente et andet barn der kan få sin madpakke. Dette ligger der flere  pædagogiske overvejelser omkring, og de enkelte børn der indbyrdes skifter øver/styrker flere kompetencer.  

16.00

De børn, der stadig er i institution, samles ved vuggestuens legeplads.

16.30/17.00

Safiren lukker om fredagen kl. 16.30 og kl. 17.00 de andre hverdage.

Traditioner

Vi har i Safiren en mangfoldighed af traditioner, nogle følger med årskalenderen som fastelavn, halloween, Luciaoptog, julefrokost for børnene hvor julemandeden plejer at finde vej til Helenelyst 70. Men vi har ligeledes bamse/nattøj/disco fest og en storbørnsgruppe-afslutning med diplom, blomst og fest, for at nævne dele af de pædagogisk målrettede traditioner i Safiren.

I Børnehuset Safiren har vi en køkkenmedarbejder der står for indkøb, madplaner, samt hygiejnekontrol og rengøring af køkkenet.  Køkkenmedarbejderen producerer mad i vores eget køkken, som er certificeret med sølvmærke i økologi, hvilket vil sige vores økologiprocent ligger mellem 60-90 procent. Al kost er tilpasset fødevarestyrelsens anbefalinger - Vi serverer sund, nærende og varieret kost.

Vores kostordning består af morgenmad, hvis dit barn møder før 7.30 og et middagsmåltid. Vores frokostmåltider er sunde og varierede og vi serverer både grød, suppe, fisk, vegetariske retter, kødretter samt rugbrød med pålæg. Forældrerådet har besluttet vi ikke serverer svinekød i Safiren. Vores køkkenmedarbejder justerer og imødekommer selvfølgelig såfremt et barn har former for mad-allergi. Der kan tilgås en ugentlig madplan på intra.

Til formiddags frugt er der rugbrød/frugt. Hvert barn medbringer tre stykker frugt om ugen til fælles frugtkasse i henholdsvis børnehave og vuggestue.

Om eftermiddagen spiser børnene deres medbragte madpakker.

Vi prioriterer ro og god stemning omkring vores måltider, hvor vi vægter at give plads og lære at have mod til at smage nyt og forskelligt – vi kalder det at være madmodig.  Vi anvender timetimere (stort ur) i starten af måltidet hvor der er stille tid på 3-7 min efter aftale med børnene. Dette for at smage maden, give ro og plads til hinanden og mærke sig selv.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.