Børnehuset Klods Hans er en integreret institution. Vi består af en vuggestuegruppe, som hedder Solsikken og to børnehavegrupper, som hedder Mælkebøtten og Valmuen.

Solsikken har 13 børn, og vi er 2 pædagoger og 1 medhjælper.

I børnehaven har vi Mælkebøtten og Valmuen. Hele børnehaven består af 35 børn, 4 pædagoger og 1-2 medhjælpere. I børnehaven er vi ikke stueopdelt. Vi er sammen som én børnehave.

Det er vigtigt for os, at alle børn hele dagen bliver set og hørt, og vi har stor fokus på at opdele os i mindre grupper med børns trivsel og udvikling for øje.

Vi holder af vores lokalområde og benytter flittigt naturcenter Sølyst, skoven og Brabrandsøen. Herudover deltager vi i rigtig mange af børne- og kulturarrangementer i Aarhus.

Klods Hans er et fælles Børnehus, hvor vi vægter overgangspædagogik højt

En af fordelene ved at være en integreret daginstitution er, at vi kan skabe kontinuitet for barnet i overgangen til børnehaven - og begynde at arbejde på dette længe før, barnet starter i børnehaven. Dette gøres bl.a. ved, at barnet ved, hvem der bliver dens voksne i børnehaven gennem ugentlige besøg i børnehaven. Det skaber genkendelighed for børn og voksnes relationsdannelse.

Forældresamarbejde

For at børn udvikler sig bedst muligt, er det vigtigt at barnets nære voksne deler viden herom. Vi prioriterer et tæt forældresamarbejde i den daglige kontakt. Vi ser jer som vigtige samarbejdspartnere, da det er jer, der kender jeres børn bedst. Ud over den daglige kontakt har vi fastlagte forældresamtaler og forældremøder og afholder gerne en ekstra samtale ved behov. Vi har desuden forældreråd og årlig forældrearbejdsdag.

Selvhjulpenhed

Vi støtter og guider børnene i at kunne selv. Børnene får en oplevelse af, at de kan selv. Det giver dem gåpåmod og lyst til udvikling af nye færdigheder.

Når børn oplever at mestre noget, der var svært lige før - f.eks. selv at tage tøj på - styrker det barnets selvværd og selvtillid, øger deres resiliens og giver dem redskaber til at mestre næste udviklingstrin.

Legen som værdi i sig selv

Legen er grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling. Den fremmer blandt andet fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet.

Vi vægter tid til leg og har øje for, at børn skal have støtte til at lege, da de er i gang med at øve sig i nogle komplekse kompetencer. For at alle børn kan være med, og for at legen udvikler sig positivt, bliver legen rammesat og guidet af den voksne. Andre gange er det nok at have en voksen tæt ved som hjælp og guide, når legen bliver for svær.

Sproglig udvikling

Vi tilbyder Dialogisk læsning. Det er en metode, der har fokus på at forstærke og udvide ordforrådet hos børn med dansk som andetsprog.

Generelt for alle børn i Klods Hans arbejder vi bevidst og målrette med sproglige udvikling. Både forældre og personale er sproglige rollemodeller. Dette styrkes bl.a. ved at give barnet tid til at udtrykke sig, gentage og udvide og benævne. For barn sproget i sig selv en abstrakt størrelse, og vi gør det derfor konkret ved at sætte ord på vores handlinger.

Vores aktiviteter er planlagt ud børnenes behov og interesser samt de 6 læreplanstemaer. Det er temaer, som bidrager til at understøtte børns generelle trivsel og udvikling.

Vores institution ligger i smukke omgivelser tæt ved Brabrand Sø og naturcenter Sølyst: steder vi benytter os flittigt af.

Huset og vores to legepladser er indrettet, så der er kroge og hjørner til ro og fordybelse. Men der er også plads og rum til udfoldelse af energi og de vilde lege.

Legepladserne er indrettet, så børnene har mulighed for at styrke motorik, krop, sanser, legekompetencer og dyrke fællesskaber. Vi har sandkasser, legehuse, ruchebane, gynger, snitteværksted, baggård til de store kreative projekter, bålhytte, mooncar bane, klatretræer, drivhus hvor børnene også kan lege, et gammelt hønsehus der for tiden er lavet om til ”skriveværksted” og meget andet.

Kunst i fyrtøjet

Vores kunstpædagog Lene har adgang til et kælderlokale i Fyrtøjet. Her drager Lene og en gruppe børn flere gange ugentligt over. Her er der plads og mulighed til at udfolde sig med store armbevægelser og få malerpletter på tøjet. Mange af disse projekter ender ud med en lille fernisering, hvor børnene stolt viser deres værker frem.

Børnehuset Klods Hans er en integreret institution. Vi består af en vuggestuegruppe, som hedder Solsikken og to børnehavegrupper, som hedder Mælkebøtten og Valmuen.

En typisk dag i Klods Hans

Kl. 6.30 Klods Hans åbner

Kl. 7.00-7:55 Vi tilbyder morgenmad i fællesrum

Kl. 8.00-9.00 Resten af huset åbner op. Børn fordels i mindre grupper på de tre stuer og eller på legeplads.

Kl. 9.15 Vi holder samling. Samling er et godt sted at tale om, hvad der skal ske i dag, synge en sang og spise lidt frugt. En god måde at få set hinanden på, inden vi alle skal i gang med forskellige aktiviteter. Vi opfordrer jer til at aflevere jeres barn helst før men ellers efter samling, da vi gerne ser ro til fordybelse under denne aktivitet.

Kl. 9.30-10.30 og 11.00 Formiddags aktiviteter starter. Det kan f.eks. være leg ude og inde, motoriske lege, værkstedsaktiviteter, sang, dialogisk læsning, ture ud af huset og mange andre projekter. Her er børnene altid delt op i grupper, og aktiviteterne er tilrettelagt ud fra den pædagogiske læreplan med børnenes læringsmål for øje.

Kl. 10:30 Vuggestuen spiser frokost ,og derefter gøres der klar til middagslur.

Kl. 11:00 Børnehaven spiser frokost, og derefter går vi på legepladsen.

Kl. 13:30 Vuggestuen spiser madpakker

kl. 14.00 Børnehaven spiser madpakker. (Fredag dog kl. 13.30)

kl. 14:30-16 Børnene tilbydes forskellige aktiviteter på stuerne og legepladsen.

Kl. 16.00-17.00 De sidste børn samles ofte på vuggestuens legeplads. Her slutter vi dagen af med fri leg og gerne en god historie.

(Klods Hans lukker kl. 16.30 om mandagen og fredagen. De øvrige dage kl. 17.00)

Traditioner

I Klods Hans har vi forskellige traditioner i løbet af året som f.eks. fastelavn, halloween, bedsteforældredag, sommerfest med særlig fokus på afsked af kommende skolestartere, julefest med Luciaoptog, julefrokost før børnene med besøg af julemanden, forældrearbejdsdag, fællesdage i hele dagtilbuddet (Åben låge, fodboldturnering, tur i springhal mm.)

Vi fejrer fødselsdag for børnene i samarbejde med forældrene.

Vi har fredagssamling, hvor alle børn hver fredag mødes i vores bålhytte, synger sange og ønsker hinanden god weekend.

 

Vi tilbyder morgenmad mellem kl. 7-7:55. Måltidet består af havregryn, boller, knækbrød, smør, vand og mælk.

Kl. 9 tilbydes alle børn et stykke frugt/grønt. Dette foregår typisk til samling.

I Klods Hans har vi frokostordning, og vi får maden leveret udefra.

Al kost er tilpasset fødevarestyrelsens anbefalinger. Vi serverer sund, nærende og varieret kost.

Vi vægter frisk fisk 1 gang ugentligt, mad lavet fra bunden af friske råvare, et minimum af halvfabrikata samt et bredt udvalg af halal.

Vi serverer hver uge suppe/grød, kød, fisk samt rugbrød med et bredt udvalg af pålæg. Der tænkes altid grøntsager og fuldkornsprodukter ind i kosten.

Vi serverer oksekød og kyllingekød, der begge er halal. Hvis vi serverer svinekød, vil der altid være et alternativ til de børn, der ikke spiser svinekød.

Til eftermiddag spiser børnene deres medbragte madpakke. Vuggestuen spiser kl. 13:30 og Børnehaven kl. 14:00 (Fredag Kl. 13:30).

Der serveres vand til alle måltider.

I Klods Hans får vi mad leveret af cateringfirmaet Frk. Laura.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om børnene skal have med madpakker med. Du stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.