Børnehuset Åbyhøjgården er en integreret institution med en vuggestuegruppe for de yngste børn (Grøn stue), en overgangsstue med de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn (Rollingerne) og en stue med de ældste børnehavebørn (Regnbuen). Vi er normeret til 18 vuggestuebørn og 28 børnehavebørn.

 

Vi har til huse i et godt, brugt hus, der appellerer til masser af udfoldelse og fantasi. Vi lægger vægt på at skabe et godt og sundt børneliv, hvor udeliv, kreativitet, tryghed og livsglæde er i højsædet. Vores institution har en dejlig, stor, lukket legeplads med gode motoriske udfoldelsesmuligheder. Vi har en dejlig placering tæt ved et naturskønt område. Vi nyder, at vores hus ligger tæt på stier, skoven og Naturcenter Sølyst, da det giver os mulighed for at tage på tur ud af huset og komme tæt på dyr, planter, sø og skov.


Til hver stue er der tilknyttet fast personale, som har det overordnede ansvar for stuens børn, for tilrettelæggelsen af den pædagogiske hverdag og for forældrekontakten. Et godt samarbejde med forældrene er vigtigt for børns trivsel og læring, og vi prioriterer en daglig kontakt med forældrene om barnets ve og vel og inddrager forældrene i pædagogiske overvejelser og beslutninger. I Åbyhøjgården har vi et aktivt forældreråd.

 

I Åbyhøjgården samarbejder vi på tværs af stuerne og har respekt for, at børnene kan have brug for at søge ud i et større fællesskab og søge venskaber med børn fra husets andre stuer. Vores børnegruppe er blandet af børn fra familier med dansk sprog og kulturbaggrund og børn fra familier hvor sprog og kultur er andet end dansk. I Åbyhøjgården arbejder vi ud fra dansk pædagogisk tradition, hvor dansk sprog, kultur og traditioner er det bærende i vores hverdag. Vi arbejder bevidst og målrettet med barnets sproglig udvikling. Vi har bl.a. et sprogrum med sprogkufferter og andet sprogmateriale, der kan bruges aktivt i leg med en lille gruppe børn og til samling på stuerne. Vi har et forældrebibliotek, hvor forældrene kan hente inspiration og låne bøger med hjem.

Børnehuset Åbyhøjgården ligger i et naturskønt område ud til stier, der fører til skov og sø. Åbyhøjgården er et godt brugt hus fuld af menneskelig varme og god energi. Vores hus er inddelt med 3 grupperum med tilstødende garderobe og toiletfaciliteter. Vi har en dejlig legeplads med træer og buske og gode muligheder for, at børnene kan få varierende sanseindtryk og udfordre sig selv motorisk. Vi har bl.a. legehuse, bålplads, sandkasser og gynger. En del af vores udearealer er overdækket. Det betyder, at vores vuggestuebørn kan sove i krybber udenfor i læ for sol og regn. Vi prioriterer at være meget udenfor. De større børn spiser ofte ude under halvtaget, og der er god mulighed for leg ved borde i skyggen, når solen står højt på himlen.

Hverdagen hos os:

Børnehuset har åbent fra 6.30 – 17.00 (fredag 16.30)

6.30

Vi åbner på Grøn stue, hvor vi modtager børn fra alle 3 stuer. Der er morgenmad for de børn, der kommer inden kl. 7.45. Morgenmaden består af hjemmebagt brød, smør, havregryn, mælk, tykmælk, drys og frugt.

8.00

Regnbuestuen åbner og de ældste børn går derned.

8.30-9.00

Alle stuer åbnes.

9.10-9.30

Vi holder samling på stuerne og spiser frugt. (Aflever helst ikke dit barn i dette tidsrum, da vi gerne ser ro til fordybelse under samling).

9.30

Formiddagens aktiviteter starter. Det kan fx være leg ude og inde, motoriske lege, sang, maling, dialogisk læsning, ture ud af huset eller andre projekter.

10.30

Vuggestuebørnene spiser frokost, og derefter gøres der klar til middagslur.

11.00

Rollingerne og Regnbuen spiser frokost, og derefter går vi på legepladsen.

14.00

Vi spiser madpakker.

16.00

De børn, der stadig er i institution, samles på Rollinge-stuen.

16.30

Lukker Åbyhøjgården om fredagen

17.00

Lukker Åbyhøjgården de andre hverdage

Traditioner

I Åbyhøjgården har vi forskellige traditioner i løbet af året som fx fastelavn, Bedsteforældredag/Bedste ven dag, sommerfest for børn, søskende og forældre, julefrokost med besøg af julemand og meget mere.

I Børnehuset Åbyhøjgården har vi ansat en køkkenfaglig medarbejder til at producere mad i Åbyhøjgårdens eget køkken. Vores kostordning indbefatter morgenmad hvis dit barn møder før kl. 8.00, formiddagsfrugt og et middagsmåltid. Børnene skal medbringe en madpakke til om eftermiddagen. Middagsmåltidet består af forskellige grønsagsretter, supper, retter med kød og fisk samt rugbrød. Vi serverer grønsager og frugt efter årstiderne.

 

I Åbyhøjgården er ca. 80 % af vores fødevarer økologiske. Det vil sige, at vi har sølvmærke i økologi, da 60-90 % af maden er økologisk. Vi serverer ikke svinekød i Åbyhøjgården. Hvis et barn har nogen form for mad-allergi, kan vores køkkenfaglige medarbejder tilrettelægge maden derefter.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.