Vi er en lille og hyggelig børnehave, som ligger overraskende gemt midt i villakvarteret i Gl. Brabrand, som med dets størrelse på kun 40 børn er helt unik og en af de få tilbage. Enggården er en ældre børnehave med mange traditioner, og flere af børnenes forældre har selv gået i børnehaven. Her hersker en helt særlig stemning båret af nærvær, tryghed og ordentlighed. Her kender alle børn, forældre og voksne hinanden og det er trygt. Vi ønsker at møde børn forældre og kollegaer åbent og anerkendende, og det er vigtigt, at alle føler sig hørt, set og imødekommet.

 

Vi er stolte af Enggården og af vort fag – relationen er for os det vigtigste og derfor den vi kontinuerligt forfiner og fordyber i mødet med jeres barn for dermed at skabe de bedst mulige vilkår for et godt børneliv fyldt med trivsel, udvikling, læring og dannelse – og naturligvis med legen som indgang. Her hos os er vi særligt dygtige til at have blik og omsorg for det enkelte barn og hele gruppen samtidig. Endvidere arbejder vi ud fra og målrettet med den Nye Styrkede Læreplan udmøntet i et årshjul med fælles tema for en måned ad gangen og som igen udmøntes via en ugeplan på den enkelte stue. Vi er også i gang med at implementerer Stærkere Lærings Fællesskab, som er en fælles tilgang udstukket af Aarhus Kommune. Derudover tilbyder vi skolegruppe for de kommende samt Leg & Læringsgrupper.

Vi synes det er et rigtig godt sted at være barn.

Vi tror på og vil gerne kendes for nærvær, fællesskab og ordentlighed og at ”less is more” – altså at mindre er mere. Og hvis disse værdier skaber genklang hos dig/jer – ja så er Enggården et godt valg.

TRYGHED, NÆRVÆR, KENDTE BØRN OG VOKSNE – NÆRVÆR OG ORDENTLIGHED HELE VEJEN RUNDT.

Vi er en af afdelingerne i Gl. Brabrand - Sødalen Dagtilbud. Vi bor i naturskønne omgivelser ved Brabrandsøen/ Årslev Engsø. Vi har til huse i en ældre bygning som alt af mest minder om en almindelig villa. Indenfor vi i opleve den helt klassiske indretning med 2 stuer med tilhørende garderobe og et mindre puderum. Udenfor har vi en mindre men skøn legeplads med rig mulighed for at bruge kroppen og vi har oveni købet også mulighed for at går i haven som er et lejet stykke jord grænsende op til børnehaven – heromme kan børnene lege i et mere vildt og naturligt terræn og hvor vi har bålplads og en natur fodboldbane.
Vi føler os meget privilegerede at ligge i og derfor have nem adgang til en så fantastisk natur med alle de muligheder, det giver for at gå på eventyr og opdagelse med børnene, Vi går derfor flittigt på ture til de små nærliggende skove og naturligvis ned til søen med eller uden madpakker og vi benytter også gerne nogle af de omkringliggende legepladser. Vi forsøger hver dag at få alle børn ud i naturen og børnene er ude på legepladsen, hver dag fra klokken 12-14 eller længere næsten uanset vejr og vind.

Vi er lille børnehave med kun 40 børn fordelt på 2 stuer, hvilket gør det overskueligt, trygt og nært at være barn og forældre her hos os. Vi har en meget engageret forældregruppe, som gerne vil bidrage og inddrages i hverdagen samt bakke op og deltage i vores mange traditioner.

Vi starter dagen stille og roligt. De børn, der kommer tidligt kan evt. spise deres medbragte morgenmad og bagefter hygge med de andre børn og/ eller de voksne med højtlæsning, spil eller med at tegne. Vi starter dagen samlet på en af stuerne.

08:30 Fordeler vi os på stuerne, og tilbyder knækbrød og vand.

09:30 Starter vi forskellige aktiviteter op.

11:00 De som ikke er på tur holder samling, hvor vi bl.a. læser, synger, rimer, snak-ker og informerer eller leger en fælles leg.

11:30 Frokost. Efter maden går alle på lege-pladsen. De børn, der har behov for det, sover til middag.

14:00 Eftermiddagsmad. Herefter står det bør-nene frit for, hvad de har lyst til at lave.

Sidst på eftermiddagen samles vi igen på én stue indtil børnehaven lukker kl. 17:00/16:30.

Sidst på eftermiddagen samles vi igen på én stue indtil børnehaven lukker kl. 17:00/16:30.

I sommerhalvåret er vi udenfor det meste af dagen, dog med en pause i middagsstunden, hvis solen stikker. Vi bliver ude til lukketid, hvis vejret tillader det.

Lige nu har vi madpakker og det fungerer rigtig fint og børn er hver dag super glade for den madpakker deres forældre har lavet til dem. Vi spiser kl 11 i små grupper – og lige nu så meget ude som muligt. Det er vigtigt for os at måltidet er en god stund fyldt med nærvær, gode snakke, ro og naturligvis og en øvebane for dannelse -bordskik, det at lytte til de andre, at rydde op efter sig selv mv. Nogle gange læser vi en historie mens vi spiser og andre gange holde vi stille tid, hvor et stort ur viser tiden, som vi aftaler med børnene 3-7 minutter, hvor vi sammen spiser i stilhed -dette for at give børn ro til at nyde og virkelig smage maden, at mærke sig selv og sin sult/mæthed. Denne stund syndes at gøre os alle godt og børnene efterspørger den selv dagligt.

Fra sommeren 2021 vil der hos os blive indført kostordning med mad leveret udefra.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.