Skriv 5-10 linjer om:

  • Hvilke muligheder har forældrene for at besøge afdelingerne i dagtilbuddet?
  • Hvor skal de henvende sig?
  • Hvornår kan det lade sig gøre?

I nogle dagtilbud kan det desuden være relevant at skrive lidt om:

  • Mulighed for brug af legepladserne: Du og dit barn er velkommen til at lege på legepladserne i weekender og uden for vores åbningstid. Det er også en god måde at lære afdelingerne at kende på.
  • Vores børn kommer fra: Vores børn kommer primært fra anvisningsdistrikt X, der er en del af garantidistrikt X. Læs mere på aarhus.dk/pasning.