Forældre er vores samarbejdspartner og er en afgørende del af det større fællesskab, som vi alle indgår i. Det er det bedste afsæt for at sikre barnets tryghed og trivsel.

Vi stiller krav til forældrene om at være engagerede i deres barns hverdag og i institutionen.

Vi er til stede både til de små daglige samtaler i det daglige møde og til de mere rammesatte og planlagte forældresamtaler.

Vi prioriterer en god og tryg indkøring af barnet i samarbejde med forældrene, for at sikre at barnet får den mulige start i institutionen.

Forældreråd i afdelingerne

Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. 

I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati.

Bestyrelsen i dagtilbuddet

Som en del af vores bestyrelse, er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingerne.

Du får indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når I for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.