Vi ser det som en af vores vigtigste opgaver, at barnet føler sig anerkendt som det individ, barnet er.

Det betyder, at vi er opmærksomme på læringsmiljøet - lige fra vi åbner institutionens døre hver morgen, og til vi lukker sidst på eftermiddagen.

Derfor er fleksibilitet og nærvær kodeord i medarbejderens pædagogiske arbejde med børnene.

Vi giver børnene ret til fordybelse og ro.

Vi har faste planlagte aktiviteter, som kan synliggøre for forældre og medarbejdere den læring, vi ønsker at understøtte. Vi inddrager såvel børn som medarbejdere.

Vi har motorik- og sprogvejledere. Vi udnytter de forskellige kompetencer, vi har.

Vi deler viden på tværs og er gode til at understøtte hinanden i arbejdet med SLF (Stærkere Læringsfællesskaber) i hele dagtilbuddet.

Vi anvender forskellige redskaber til at sikre børns udvikling og trivsel. Herunder dialoghjul, observationer, progressionsmodel, DPU og sprogvurderinger, samt refleksion på personalemøder mm.

Pædagogisk læreplan

Aarhus Kommune fører tilsyn med vores og de øvrige dagtilbud i kommunen.

Her kan du læse om vores særlige opmærksomhedspunkter i tilsynet indtil videre. Du kan også læse, hvordan vi arbejder med opmærksomhedspunkterne i tilsynet frem mod det nye uvildige tilsyn.

Dokumentation